Letters Unknown

Kung kausapin mo man ako

Kasi takot na ko iniisip pa lang kita. Sa paanong kaya mo kong saktan na wala kang ginagawa.

 

That Girl From Last Friday

That girl from last Friday who got drunk and partied all night was me. That girl writing all these religious goody-goody stuff is also me. I am a hypocrite.

 

Walang Forever and That’s Okay

Kakatuntong ko pa lang ng Grade 1 noong una ko napanood ang The Lion King. Doon ko unang nalaman ang konsepto ng circle of life dahil sa napakainspiring na explanation ni Mufasa kay Simba. Pero may masakit na plot twist. Namatay si Papa Mufasa dahil sa isang malaking stampede ng mga hayop na kinakain ng mga lahi nila mismo. Iba nga ata talaga gumana ang circle of life.